Για το γυμναστήριο, για το γραφείο, για τον ελεύθερο χρόνο, όλοι οι άντρες χρειάζονται ένα ζευγάρι από αθλητικά παπούτσια.